0522-15710 | info(a)falcks.se

Bil, Automat, Moped, MC, Släp

Intensivutbildning, riskutbildning & handledarutbildning

Trafikverket om oss

Trafikverkets trafikinspektörer, som följt David Falck vår utbildningsledare, under några lektioner med elev i bilen, kan du läsa följande kommentarer och sammanfattning av lektionerna:
Vägverkets kommentarer:

David inledde lektionerna med att tillsammans med eleven gå igenom bra och mindre bra händelser från tidigare lektioner. David talade tydligt om mål och syfte med dagens lektioner.

David genomförde lektionerna på ett mycket pedagogiskt och individanpassat sätt. David hade ett bra metodiskt upplägg på sina lektioner genom att stanna och delsammanfatta samt låta eleverna själva få analysera sina prestationer, han förstärkte på så vis elevernas medvetenhet. David hade ett mycket naturligt sätt och skapade en bra atmosfär i bilen. David avslutade lektionerna med att eleverna fick berätta om hur de upplevt körningen. Han analyserade de bra och mindre bra bitarna, tillsammans med eleverna och de fick klart för sig vad de skulle tänka på inför nästa lektion.
Trafikverkets sammanfattning:

Vi menar att David ska fortsätta med sitt mycket pedagogiska och metodiska tillvägagångssätt. David har en naturlig fallenhet i sin lärarroll och lyckas på ett imponerande sätt genomföra sina lektioner så att kravet på en god förarutbildning blir mycket väl tillgodosett.

Trafikverket är en svensk myndighet vars uppgift är att ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.  Det är på trafikverket som du kommer göra ditt teoriprov och uppkörning.  Läs gärna mer om trafikverket här: trafikverket.se

Lärarledd teoriutbildning
2 ggr/vecka
16:15-17:35