0522-15710 | info(a)falcks.se

Bil, Automat, Moped, MC, Släp

Intensivutbildning, riskutbildning & handledarutbildning

David Falck

David Falck Utbildningsledare Falcks Trafikskola

David Falck Utbildningsledare Falcks Trafikskola i 16 år och för 10 år sedan grundade han FALCKs Trafikskola i Uddevalla där han idag arbetar som utbildningsledare. Han utbildar på behörigheter för Bil, Moped, MC och släp. David ger även våra populära handledarkurser för privat övningskörning. När han får möjlighet så hjälper han även till som föreläsare och utbildar i miljökörning till organisationer och företag. Han startade FALCKs Trafikskola för att erbjuda den absolut bästa körkortsutbildning som går och 10 år senare jobbar vi fortfarande för det varje dag 🙂
David Falck Utbildningsledare Falcks Trafikskola:

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag rört mig i trafiken. Först som chaufför och sedan som trafiklärare. Att få lov att hjälpa, stötta och utveckla nya fordonsförare är ett väldigt roligt och stimulerande och motiverande arbete. Något jag också planerar att fortstätta jobba med och utveckla under många år framöver.

I min undervisning strävar jag efter att ge varje elev långsiktig, hållbar kunskap. Jag ger eleven verktyg och strategier för att, på ett säkert sätt, förhålla sig till sig själv, sina medmänniskor och trafik på ett ansvarsfullt sätt.

Att framföra fordon själv eller tillsammans med andra trafikanter kan vara mycket enkelt, men ibland mycket svårt. Ofta beror det på vad man själv har för föreställningar och förhållningssätt inom alla de delar som finns inom människa och trafik.

Undervisningen består både av att kunna manövrera fordonet och färdas i trafik, men också av att kunna reflektera över sina egna och andras känslor, handlingar och förhållningssätt.
Utbildningsledaren är ansvarig för trafikskolans utbildning, har du frågor eller funderingar kring trafikskolans körkortsutbildning eller trafikrelaterade frågor är du varmt välkommen att kontakta mig, så svarar jag så snart och tydligt som möjligt.

David har även utbildat sig till Coach (kolla på coachfalck) och integrerat detta i pedagogiken för att på så vis utveckla körkortsutbildningarna till det absolut bästa. Vi jobbar även stenhårt för nå Sveriges högt uppsatta mål i trafiken som är nollvisionen. Vill du veta mer om nollvisionen så kan du läsa här nollvisionen. David Falck Utbildningsledare Falcks Trafikskola.

Lärarledd teoriutbildning
2 ggr/vecka
16:15-17:35